Usługi transportowe
Skup i sprzedaż art. przemysłowych

Oferta

SPRZEDAŻ KRUSZYWA:

Piasek płukany (uszalechteniony) 0-2 mm - zastosowanie: murowanie, tynkowanie, składnik chudego betonu, podsypka do układania nawierzchni, produkcja betonów konstrukcyjnych i mas bitumicznych.

Piasek leśny - zastosowanie: nadbudowa nasypów, podbudowa dróg i placów, podsypka do układania płytek i krawężników, utwardzanie nawierzchni placów i parkingów, wypełniacz do masy asfaltowej, wypełnienie wykopów, podsypki pod rury i kable, produkcja wyrobów betonowych typu: kostka brukowa, krawężniki, itp., zimowe utrzymanie dróg.

Pospółka - doskonale nadaje sie do betonu, na wylewki, do zagęszczania i na nasypy.

 

Żwir 2-8 mm - zastosowanie: podbudowa dróg i placów, produkcja betonów towarowych, stabilizowanie gruntów, utwardzanie nawierzchni placów i parkingów, wypełniacz do masy asfaltowej, wypełnienie fundamentów, wysypywanie ścieżek orgodowych i alejek, produkcja wyrobów betonowych tj. kostka brukowa, krawęzniki i inne.

Żwir 2-16 mm - zastosowanie: produkcja betonów, budownictwo ogólne.

Żwir 8-16 mm - zastosowanie: produkcja betonu, budownictwo ogólne.

Żwir 16-31 mm- zastosowanie: produkcja betonu, budownictwo ogólne.

Tłuczeń- zastosowanie: podbudowa dróg i placów, produkcja betonów, stabilizowanie gruntów, utwardzanie nawierzchni placów i parkingów, wypełniacz do masy asflatowej, wypełnienie funcamentów, porduckja wyrobów betonowych tj. kostka brukowa, krawężniki i inne.